به وبسایت گروه دندانپزشکی لبخند سپید خوش آمدید

  • Info@sepident.com
  • 09120549568
  • 02177938281

روانشناسی در دندانپزشکی

استفاده از روانشناسی در دندانپزشکی

محیط معماری به عنوان بستر فعالیت های انسان تأثیرات عمیقی را بر سلامت روان او می گذارد. استرس در انسان به عنوان یکی از شاخصه های سلامت روان تحت تأثیر این محیط است. استرس موجود در محیط های درمانی با اثرات منفی که در پی دارد، بهبودی بیماران را به تأخیر می اندازد. یکی از محیط های درمانی پر استرس، کلینیک دندانپزشکی است که به دلیل عدم توجه به روحیات کاربران، هنگام مراجعه برای انجام اعمال درمانی در این محیط ها نوعی ترس و اضطراب وجود دارد که باعث کاهش تأثیر درمان بر روی بیماران می شود. هدف اصلی ما شناخت عوامل استرس زا در کلینیک های دندانپزشکی و بررسی نقش طراحی داخلی و عوامل محیطی در کنترل آن است.

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق، تطبیقی می باشد. نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان می دهد که توجه به مولفه های تأثیر گذار در طراحی داخلی و خارجی این مراکز بر اساس روانشناسی محیط، کاهش استرس و اضطراب ناشی از حضور در این مراکز و افزایش آرامش را در پی خواهد داشت. از این رو ما سعی کردیم محیطی برای بیماران طراحی کنیم که کاملا از فضای دندانپزشکی دور باشد و با استفاده از منابع طبیعی مثل گل و گلدان، آبشار و اکواریوم و همچنین پخش موزیک های خاص و روحیه بخش و همینطور استفاده از کادر درمانی کاملاً با تجربه و متخصص از استرس بیماران کاسته و آماده بهترین و متفاوت ترین درمان دندانپزشکی را تجربه کنند.

روانشناسی در دندانپزشکی

دیدگاه خود را بنویسید