به وبسایت گروه دندانپزشکی لبخند سپید خوش آمدید

  • Info@sepident.com
  • 09120549568
  • 02188567936
  • 02177940817

گالری لبخند

لیفت لثه واصلاح طرح لبخند با۲۰واحد کامپوزیت از برند ips

لیفت لثه واصلاح طرح لبخند با۲۰واحد کامپوزیت از برند ips

اصلاح طرح لبخند با ۱۰واحد لمینت emax

اصلاح طرح لبخند با ۱۰واحد لمینت emax

لیفت لثه وطراحی لبخند با ۱۰واحد کامپوزیت برند kerr

لیفت لثه وطراحی لبخند با ۱۰واحد کامپوزیت برند kerr

1 واحد لیفت لثه و 19 واحد کامپوزیت ونییر فک بالا و فک پایین

1 واحد لیفت لثه و 19 واحد کامپوزیت ونییر فک بالا و فک پایین

روکش پرسلن فول فک بالا

روکش پرسلن فول فک بالا

8 واحد کامپوزیت ونیر فک بالا و 6 واحد لیفت لثه

8 واحد کامپوزیت ونیر فک بالا و 6 واحد لیفت لثه

روکش فول زیر کونیا فک بالا

روکش فول زیر کونیا فک بالا

طرح درمان اقای عظیمی ترکیبی از روکش pfm

طرح درمان اقای عظیمی ترکیبی از روکش pfm دندان های جلو و ایمپلنت دندان های عقبی با روکش های pfm

آقای عبدیان قبل و بعد از روکش پرسلن فک بالا و فک پایین

آقای عبدیان قبل و بعد از روکش پرسلن فک بالا و فک پایین

18 واحد کامپوزیت ونیر فک بالا و پایین با آناتومی طبیعی و رنگ طبیعی و لبه های شیشه ای

18 واحد کامپوزیت ونیر فک بالا و پایین با آناتومی طبیعی و رنگ طبیعی و لبه های شیشه ای

روکش فول زیرکونیا فک بالا

روکش فول زیرکونیا فک بالا

خانم حنیفی قبل از روکش و بعد از روکش فول زیرکونیا

خانم حنیفی قبل از روکش و بعد از روکش فول زیرکونیا

ونیر کامپوزیت فک بالا خانم رادفر

ونیر کامپوزیت فک بالا خانم رادفر

6 واحد لیفت لثه و 10 واحد کامپوزیت ونییر

6 واحد لیفت لثه و 10 واحد کامپوزیت ونییر

آقای البرزی بعد از روکش فول پرسلن فک بالا

آقای البرزی بعد از روکش فول پرسلن فک بالا

خانم حقیقی قبل و بعد از ترمیم

خانم حقیقی قبل و بعد از ترمیم

روکش فول زیرکونیوم فک بالا

روکش فول زیرکونیوم فک بالا

خانم فریدونی بعد از روکش زیرکونیا

خانم فریدونی بعد از روکش زیرکونیا

گذاشتن پودر استخوان و ممبران بعد از جراحی سینوس لیفت باز

گذاشتن پودر استخوان و ممبران بعد از جراحی سینوس لیفت باز

خانم غلامی قبل و بعد از روکش

خانم غلامی قبل و بعد از روکش

خانم مساحی قبل و بعد از روکش پرسلن

خانم مساحی قبل و بعد از روکش پرسلن

خانم فریدونی قبل از پین گذاری گذاری و بیلداپ

خانم فریدونی قبل از پین گذاری گذاری و بیلداپ

خانم فرهادی قبل و بعد از پین گذاری و بیلداپ

خانم فرهادی قبل و بعد از پین گذاری و بیلداپ

خانم خباز قبل و بعد از روکش پرسلن

خانم خباز قبل و بعد از روکش پرسلن

خانم محسنی قبل و بعد از ترمیم دندان 1 بالا سمت چپ

خانم محسنی قبل و بعد از ترمیم دندان 1 بالا سمت چپ

دیدگاه خود را بنویسید