به وبسایت گروه دندانپزشکی لبخند سپید خوش آمدید

  • Info@sepident.com
  • 09120549568
  • 02188567936
  • 02177940817

دکتر حامد تلخابلو

دکتر حامد تلخابلو

دکتر حامد تلخابلو

اندو دانتیس

دارای پروانه طبابت صادر شده از سال 1398 با مدرک دکترای دندانپزشکی از سازمان نظام پزشکی

دارای پروانه طبابت صادر شده از سال 1398 با مدرک دکترای دندانپزشکی از سازمان نظام پزشکی