به وبسایت گروه دندانپزشکی لبخند سپید خوش آمدید

  • Info@sepident.com
  • 09120549568
  • 02177938281

دکتر اطلسی دادرس

دکتر اطلسی دادرس

دکتر اطلسی دادرس

اندو دانتیس
  • فارغ التحصیل فروردین ۹۵ از دانشگاه ازاد اسلامی تهران
  • متخصص اندو
  • درمانهای عمومی از جمله ترمیم، پروتز و لمینیت
  • فارغ التحصیل فروردین ۹۵ از دانشگاه ازاد اسلامی تهران
  • متخصص اندو
  • درمانهای عمومی ازجمله ترمیم، پروتز و لمینیت