به وبسایت گروه دندانپزشکی لبخند سپید خوش آمدید

  • Info@sepident.com
  • 09120549568
  • 02188567936
  • 02177940817

دکتر امیر شهریار

دکتر امیر شهریار

دکتر امیر شهریار

جراح فک و صورت
  • عضو انجمن جراحان فک و صورت ایران
  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل
  • عضو انجمن جراحان فک و صورت ایران
  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل