به وبسایت گروه دندانپزشکی لبخند سپید خوش آمدید

  • Info@sepident.com
  • 09120549568
  • 02188567936
  • 02177940817

دکتر ابوالفضل محمد صالحی

دکتر ابوالفضل محمد صالحی

دکتر ابوالفضل محمد صالحی

جراح فک و صورت

پذیرفته شده ی کنکور سراسری، در رشته ی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در سال 75 و فارغ التحصیل سال 81

پذیرفته شده ی کنکور سراسری، در رشته ی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در سال 75 و فارغ التحصیل سال 81

قبولی کنکور تخصص جراحی فک و صورت در سال 88 باز هم دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل سال 93 و اخذ بورد تخصصی جراحی دهان و فک و صورت

در حال حاضر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین