مرحبا بكم في موقع مجموعة وايت سمايل لطب الأسنان

  • Info@sepident.com
  • 0989120549568

معرض الابتسامة

1 واحد لیفت لثه و 19 واحد کامپوزیت ونییر فک بالا و فک پایین

1 واحد لیفت لثه و 19 واحد کامپوزیت ونییر فک بالا و فک پایین

روکش پرسلن فول فک بالا

روکش پرسلن فول فک بالا

روکش فول زیرکونیا فک بالا

روکش فول زیرکونیا فک بالا

8 واحد کامپوزیت ونیر فک بالا و 6 واحد لیفت لثه

8 واحد کامپوزیت ونیر فک بالا و 6 واحد لیفت لثه

روکش فول زیر کونیا فک بالا

روکش فول زیر کونیا فک بالا

6 واحد لیفت لثه و 10 واحد کامپوزیت ونییر

6 واحد لیفت لثه و 10 واحد کامپوزیت ونییر

آقای عبدیان قبل و بعد از روکش پرسلن فک بالا و فک پایین

آقای عبدیان قبل و بعد از روکش پرسلن فک بالا و فک پایین

18 واحد کامپوزیت ونیر فک بالا و پایین با آناتومی طبیعی و رنگ طبیعی و لبه های شیشه ای

18 واحد کامپوزیت ونیر فک بالا و پایین با آناتومی طبیعی و رنگ طبیعی و لبه های شیشه ای

روکش فول زیرکونیوم فک بالا

روکش فول زیرکونیوم فک بالا

خانم حنیفی قبل از روکش و بعد از روکش فول زیرکونیا

خانم حنیفی قبل از روکش و بعد از روکش فول زیرکونیا

ونیر کامپوزیت فک بالا خانم رادفر

ونیر کامپوزیت فک بالا خانم رادفر

آقای البرزی بعد از روکش فول پرسلن فک بالا

آقای البرزی بعد از روکش فول پرسلن فک بالا

خانم حقیقی قبل و بعد از ترمیم

خانم حقیقی قبل و بعد از ترمیم

خانم فریدونی قبل از پین گذاری گذاری و بیلداپ

خانم فریدونی قبل از پین گذاری گذاری و بیلداپ

خانم فریدونی بعد از روکش زیرکونیا

خانم فریدونی بعد از روکش زیرکونیا

گذاشتن پودر استخوان و ممبران بعد از جراحی سینوس لیفت باز

گذاشتن پودر استخوان و ممبران بعد از جراحی سینوس لیفت باز

خانم محسنی قبل و بعد از ترمیم دندان 1 بالا سمت چپ

خانم محسنی قبل و بعد از ترمیم دندان 1 بالا سمت چپ

خانم غلامی قبل و بعد از روکش

خانم غلامی قبل و بعد از روکش

خانم مساحی قبل و بعد از روکش پرسلن

خانم مساحی قبل و بعد از روکش پرسلن

خانم خباز قبل و بعد از روکش پرسلن

خانم خباز قبل و بعد از روکش پرسلن

خانم فرهادی قبل و بعد از پین گذاری و بیلداپ

خانم فرهادی قبل و بعد از پین گذاری و بیلداپ

Leave comment